Ateliere

     Pictură

        Pictarea unei icoane stă la îndemâna multora dintre noi. Puțini sunt însă adevărații iconari, cei ce stăpânesc măiestria de a zugrăvi icoanele în concordanță cu erminia picturii bizantine și cu frica lui Dumnezeu.

         Maicile de la Mănăstirea Nera sunt conștiente că zugrăvirea icoanelor reprezintă atât un mijloc de mărturisire a credinței, cât și de propovăduire a Evangheliei. Începând cu pictarea icoanelor pe lemn, în ultimii ani și-au făcut curaj să înceapă pictarea trapezei (sala de mese), locul unde hrana devine rugăciune. Întărind trupul, mulțumim lui Dumnezeu pentru pâinea cea de toate zilele.

Sculptură

            O parte din măicuțele de la Mănăstirea Nera acordă timp și interes sculpturii în lemn de mici dimensiuni. Iernile liniștite sunt fundalul cel mai propice al activităților ce implică răbdare și meticulozitate.

           Atenția măicuțelor în păstrarea curată a tradiției realizării icoanei bizantine se îmbină unic cu realizarea a numeroase lucrări ce transmit  nostalgia copilăriei, emoție, sensibilitate și candoare.

Traduceri

          Prețuind cuvintele duhovnicești, care au forța de a-l ajuta și lumina pe om în impasurile vieții, măicuțele de la Nera au tradus până în prezent, din limbile greacă, sârbă, rusă, engleză și franceză, 45 de cărți, tot atâtea comori ale spiritualității ortodoxe.

Ceramică

Există un foc care nu mistuie, ci creează. E focul care preface lutul în ceramică şi-l înnobilează. Atelierul de ceramică al Mănăstirii Nera a prins contur în anul 2020. Exprimând gingăşie, măiestrie artistică, dar şi simplitate bizantină, aici meșteșugul se împletește armonios cu arta și știința în piesele-unicat create de maici. Ca tehnici, maicile modelează manual, folosesc roata olarului sau îmbină cele două procedee.

Din bulgării de lut stropiţi cu apă, în mâinile maicilor „cresc”, cu multă dragoste şi migală, vase preţioase şi practice, ca printr-o minune. Lucrul cu lutul te învață răbdarea şi, totodată, smerenia, exersând în fiecare zi cuvântul: „să fii precum lutul în mâna olarului.” Și cât e de minunat când vasul proaspăt scos din cuptor este şi frumos, şi de folos!

           Modelele disponibile se comandă prin apel video la nr. de telefon 0790.005.217

Muzică psaltică

          Grupul psaltic al Mănăstirii Nera a luat ființă în anul 1999. A fost dorința maicilor de a-și împlini o datorie de suflet și deopotrivă de conștiință, față de toți cei ce cu drag și râvnă au început să ia parte la slujbele din cadrul mănăstirii. Atât mirenii căutători de folos duhovnicesc în acest colț de țară, cât și membrii obștii sfintei mănăstiri au avut și au nevoie de un cadru prielnic rugăciunii, cântarea fiind răspunzătoare într-un procent foarte mare de atmosfera pe care o imprimă slujbelor.
          Orele de pregătire luate de la inimoși și adevărați dascăli ai cântului bizantin au început încet-încet să rodească și să facă posibilă împlinirea gândului dintâi al maicilor Mănăstirii Nera. Încă departe de a deține meșteșugul acestei adevărate arte – cântarea bizantină, Grupul psaltic al Mănăstirii Nera încearcă prin stăruință, temeinicie și curaj să acumuleze prin studiu cunoștințele necesare îmbunătățirii calitative a cântării și să cultive, desigur la o modestă măsură a priceperii, dragostea pentru cântarea bisericească autentică.

          Grupul a înregistrat până în prezent câteva albume: Dumnezeiasca Liturghie a sfântului Ioan Gură de Aur, Paraclisul Sfintei Treimi, iar anul 2016, Paraclisul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, în urma obținerii Marelui Premiu la Concursul de muzică bisericească „Lăudați pe Domnul”, ediția a opta, din anul 2015.