Obștea Nerei

          În anul 1994, la inițiativa și prin strădania doctorului Pavel Chirilă – specialist în tratamente naturiste și promotor al conceptului de medicină creștină, în localitatea Slatina – Nera, satul natal al domnului doctor, începe ridicarea unei mănăstiri ce va fi pusă sub ocrotirea Sfintei Treimi, respectiv a Cuvioasei Parascheva. Mănăstirea va fi cunoscută în scurt timp drept Mănăstirea Nera.

          Despre fericitul greu al începuturilor, măicuțele – o mâna de oameni pe-atunci, o obște cu peste o sută de suflete, în prezent – vorbesc cu mare drag. Au rămas undeva, în urmă, dar și în inimă, vremurile în care singure mânuiau betoniere, cărau saci cu ciment sau ridicau clopotnița mănăstirii, nu cu cifa, ci cu… găleata.

          În magazinul de obiecte bisericești al maicilor de la Nera nu vom găsi un istoric al mănăstirii, așa cum ne-am aștepta. Tânăra comunitate abia acum își zămislește istoria.

          Maicile sunt convinse că au făcut alegerea cea bună, închinându-și viața Dumnezeului celui Viu și grijii de a sluji fiecărui suflet de om ce le trece pragul.

          Căutând și aflând rostul adânc al vieții, în vremuri marcate de o debusolare generalizată, tinerele și curajoasele măicuțe și-au asumat un destin scos din tiparele nu prea lăudabile pe care contemporaneitatea le impune. Valori din ce în ce mai marginalizate, precum: credința, sinceritatea , onestitatea, seriozitatea, profesionalismul, altruismul, transparența, curajul, fermitatea – și nu numai! – sunt la mare preț în viața lor. Atât de mare, încât se străduiesc să le inspire tuturor celor dezbinați lăuntric, chinuiți de boala de căpătâi a timpurilor noastre: lipsa de sens.

          Cu maici de la Mănăstirea Nera s-a închegat în anul 2015 o altă obște monahală din Episcopia Caransebeșului – obștea Schitului Nicolinț, aflată sub grija de mamă a obştii Nerei. Prin aceste două aşezăminte se doreşte a fi aproape cât mai multor suflete ce au nevoie de susținere și îmbărbătare, pentru a păși cu credință, cu pace, demnitate și neșovăitor prin toate ale vieții.